Symptom vid Panikångest


Panikångest visar sig som plötsliga panikattacker med oro och rädsla som varar runt någon minut. Ångesten är ett påslag av det perifera nervsystemet. Detta kan ge yrsel, svårigheter med andning, svettningar, darrningar m.m.


Lär dig mer Behandling

Behandling vid Panikångest


Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer från år 2010 skall paniksyndrom i första hand behandlas med kognitiv beteendeterapi i andra hand med antidepressiva läkemedel och i tredje hand med internetterapi.

Behandlingen med KBT bygger på att lära sig förstå kroppsliga symptom och hur panikångest uppstår samt exponeringsövningar tillsammans med en KBT-terapeut.


Hitta KBT-terapeut Internetbehandling
Internetbehandling och självhjälp


2004 avlade Per Carlbring en avhandling som visade att Internetbehandling kan hjälpa patienter som lider av Panikångest. Avhandlingen kom att förändra synen på panikångest och Internetbehandling och idag finns det möjlighet att få KBT via Internet för panikångest som del av landstingsvården i Stockholm.

Internetbehandling för panikångest bygger på boken Ingen Panik fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi,. Boken är ett bra självhjälpverktyget för dig som lider av panikattacker och tror att du kan klara av att arbeta med dina svårigheter på egen hand.


Till boken Till toppen